Catering-Manager

Man icoon

Catering-Manager

Man
, 57 jaar - Ref 880

Ik ben een people manager met meer dan 27 jaar ervaring in het operationeel aansturen en begeleiden van kleine en grote groepen mensen in verschillende aandachtsgebieden. Het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende werkmethodes waarbij de mens centraal staat i.p.v de processen zijn voor mij uitgangspunt in mijn werkzaamheden. Kwaliteit, effectiviteit en efficiency gaan bij mij hand in hand waarbij positieve resultaten de uitkomst zijn. Het is mijn overtuiging dat alleen door daadwerkelijk samen te werken en kennis te delen medewerkers zich gesteund en gewaardeerd voelen en verantwoordelijkheid nemen. Ik zorg voor plezier in het werk en daarnaast zorg ik voor optimaal presterende teams.

Zie CV in de bijlage hieronder:

Wilt u kennis maken met deze kandidaat?